Agenda

We maken onderscheid tussen:

Verenigingsactiviteiten waarbij alle leden deel kunnen nemen;

Exposities van leden of waaraan leden deelnemen;

Workshops die door leden worden georganiseerd.